Teknologi og kompetanse

Andøy som arena for fremtidsrettet teknologi

Andøya Space Center (ASC) med underliggende selskaper er en unik nasjonal virksomhet, med spisskompetanse innenfor en fremtidsrettet teknologi. Bedriften planlegger vekst, og de kan gjennom knoppskyting og samarbeid bidra til utvikling av lokale leverandører og kunnskapsmiljø. Omstillingsstrategien skal ikke omfatte realisering av store hovedprosjekter hos ASC, men bidra til økt knoppskyting og ringvirkninger av deres kompetanse og satsing.

Forsvaret i Andøy har også viktig kompetanse som, gitt at de blir i kommunen, kan innebære muligheter for ny næringsvirksomhet innen områder som f.eks. tekniske tjenester og beredskap. For å understøtte service ovenfor fiskeflåten, er det påpekt behov for vekst i virksomheter som tilbyr f.eks. elektro, rør og mekaniske tjenester.

Effektmål og resultatmål

Effektmålet er å posisjonere Andøy som nasjonalt senter for romteknologi og forskning.

Resultatmålet er å øke sysselsettingen med 200 innen 2023.