Reiseliv og opplevelser

Andøy som opplevelsesdestinasjon

Andøy har tatt en nasjonal posisjon innenfor hvalsafari, har et unikt opplevelsessenter med romskipet Aurora, samt andre muligheter som daglig anløp av Hurtigruten, nasjonal turistvei, levende bygdesamfunn og ulike aktivitetstilbud. Lokalt er det påpekt at det er kapasitetsmangel for overnatting, kurs- og konferansefasiliteter og bespisningstilbud. Andre påpeker at selv om det er fullt på Andenes, er det ledig kapasitet i andre deler av kommunen.

Kommunen har pr i dag 58 sysselsatt innen overnatting og serveringssteder/reiselivsvirksomhet (og 157 innenfor detaljhandel). Andøy Reiseliv SA har en viktig fellesfunksjon for å koordinere næringen. Aktørene ser store muligheter ved å ta hele kommunen i bruk, og ønsker seg økt kompetanse og felles utvikling av Andøy som reiselivsmål.

Effektmål og resultatmål

Som effektmål ved denne satsningen vil Samskap i samarbeid med reiselivsaktørene utvikle Andøy til en attraktiv helårs reiselivsdestinasjon.

Et resultatmål vil da være å øke sysselsettingen med 100 helårs arbeidsplasser innen 2023.