Attraktivt bosted for unge

Andøy som attraktivt bosted for unge 

Det er ungdommen som er fremtiden, og Andøy kommune har behov for å kompensere for befolkningsnedgangen blant unge og sikre at de har relevante tilbud og muligheter lokalt. Det finnes i dag et bredt kulturtilbud, men de unge savner for eksempel transport løsninger som gjør at de kan bruke disse.

Andøy fremstår som dyktig mht. entreprenørskap i skolene. Dette kan videreutvikles, gjerne også ved at gode foretningsideer og ungdomsbedrifter videreføres etter studiet. Andøy har derfor merket seg utfordringen mht. mangel på lokale lærlingplasser og studietilbud etter VK1, noe som tvinger unge ut av kommunen og på hybel i ung alder.

Attraktivitet handler også om handels- og sentrumsutvikling, gode tilbud innen skole og barnehage og er derfor også viktig for bosetting. Andøy skal være attraktiv for alle, selv om innsatsen er spisset mot en demografisk målgruppe på 16-35 år.

Denne satsingen er et samarbeidsprosjekt hvor Andøy kommune spiller en sentral rolle.

Effektmål og resultatmål

At unge bosetter seg i Andøy, og at de opplever å ha gode utviklingsmuligheter lokalt.

Resultatmål er en vekst i andel unge mellom 16-35 år i perioden 2018-2023.