Attraktiv etableringssted

Andøy som et attraktivt etableringssted

Det ligger et potensial i å markedsføre kommunen som lokaliseringssted. Andøy kommune ser at de kan bli en enda bedre samarbeidspart for lokale bedrifter i sitt tilretteleggende arbeid for næringsutvikling.

Det er særlig to store infrastrukturtiltak som kan være utløsende, eller til hinder, for vekst innen både fiskeri/havbruk, reiseliv og teknologi. Dette omfatter primært Andenes havn og tilgang til næringsområdene rundt flyplassen. I tillegg er modernisering og tilstrekkelige dybdeforhold ved andre havner og kai i kommunen viktig, samt oppdragering av internett og mobildekning i hele kommunen.

Kommunen har hovedansvaret for dette satsingsområdet, siden mye av arbeidet vil måtte gjøres av politisk og administrativ ledelse.

Effektmål og resultatmål

At Andøy kommune fremstår som en av de mest attraktive steder for etablering av arbeidsplasser inn områder hvor kommunen har spesielle fortrinn.

Moderne havnefasiliteter og sivil utnyttelse av infrastruktur på flyplassen er realisert, og Andøy Kommune oppfattes som en god samarbeidspartner og næringsvennlig kommune innen 2023.