Innsatsområder

Basert på kartlagt informasjon og synspunkter fra Andøysamfunnet og lokalt næringsliv, samt vurderinger av lokale vekstmuligheter og fortrinn, vil man i omstillingsarbeidet prioritere følgende innsatsområder:

Innsatsområdene har fire fellesnevnere som er å anse som strategier som går på tvers av områdene. Dette er nyskaping, kompetanseutvikling, samarbeid og bærekraft.
Omstillingsprogrammet vil derfor, gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å utvikle møteplasser med fokus på kompetanseutveksling, stimulere til økt samarbeid, vurdere bærekraftselementer i de ulike prosjektene og strategier som velges, samt være diskusjonspartner og pådriver for et innovativt og nytenkende næringsliv.