Har du en god ide eller et spennende prosjekt?

Samskap skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal bidra til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres ved å støtte initiativ som går under kategorien forstudier, forprosjekter og andre tiltak som faller innenfor innsatsområdene og eksisterende næringsliv.

Lurer du på om Samskap kan støtte ditt prosjekt eller ide? Ta kontakt med oss.

Hva er forstudie og forprosjekt?

Forstudie:

skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

Forprosjekt:

skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.