Omstillingsplan

Omstillingsplan 

Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet. Den skal svare på utfordringene som ble avdekket i analysearbeidet gjennomført i strategi- og forankringsfasen. 

 

Planen beskriver situasjonen forut for omstillingssøknaden og bakgrunnen for omstillingsbehovet, målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. Innsatsområdene gir uttrykk for prioriteringer og/eller veivalg for å nå målsettingene. 


Formålet med omstillingsplanen er å utvikle et plangrunnlag som begrunner og prioriterer bruken av de ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen. Strategiene for omstillingsarbeidet vil i hovedsak ligge fast, men vil underlegges årlige vurderinger og justeringer.

Omstillingsplanen skal altså definere:

1. Visjon og mål for omstillingsarbeidet. Målene  skal være målbare og periodiserte.

2. Områdets prioriterte innsatsområder

3. Beskrivelse av organisering av omstillingsarbeidet

4. Mål og økonomiske rammer for hvert innsatsområde

Last ned, og les hele omstillingsplanen her