Om Samskap

Om Samskap

Sammen skaper vi framtid i Andøy

Samskap er Andøy Kommunes omstillingsprogram, og jobber med omstillingsarbeidet i kommunen. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra 2017 til 2023. «Det er vedtatt et hovedmål om at omstillingsarbeidet ila perioden 2018-2023 skal bidra til en økning på 350 sysselsatte i Andøy kommune, samt bidra til en positiv befolkningsutvikling over tid.»

Målet for omstillingsarbeidet skal være å stimulere til og understøtte realistiske vekstideer. Dette vil bidra til å styrke og understøtte et robust og variert næringsliv som kan sikre og skape nye arbeidsplasser i Andøy kommune. Andøy kommune ønsker videre å være en attraktiv bostedskommune med et særlig fokus på de unge – noe som vil understøtte en positiv befolkningsutvikling og gi fremtidshåp!

Strategier for å oppnå hovedmålet

Innsatsområdene har fire fellesnevnere som er å anse som strategier som går på tvers av områdene. Dette er nyskaping, kompetanseutvikling, samarbeid og bærekraft.

Omstillingsprogrammet vil derfor, gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å utvikle møteplasser med fokus på kompetanseutveksling, stimulere til økt samarbeid, vurdere bærekraftselementer i de ulike prosjektene og strategier som velges, samt være diskusjonspartner og pådriver for et innovativt og nytenkende næringsliv.