Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder og delstrategier i konkrete tiltak og prosjekter, som skal bidra til gjennomføring og resultatoppnåelse innenfor de definerte satsingsområdene. 

Denne handlingsplanen gjelder for 2019. 

De konkrete tiltak som er nevnt i denne handlingsplanen omfatter prosjekter mv. som har karakter av viktige tiltak på tvers av bransje og/eller bedrifter (fellestiltak) innenfor de prioriterte satsingsområdene. I tillegg inviterer planen til at bedrifter og andre skal definere egne
vekstprosjekter (forstudier og forprosjekt), for å utvikle egen virksomhet. Alle tiltak som finansieres vha. omstillingsmidler skal bidra til å nå omstillingsprogrammets mål, og være innenfor
satsingsområder og strategier.

Administrasjonen i Samskap har i samarbeid med programstyret ansvaret for å utarbeide, godkjenne, følge opp og revidere nye planer for påfølgende år.

Last ned, og les hele handlingsplanen her