Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder og delstrategier i konkrete tiltak og prosjekter, som skal bidra til gjennomføring og resultatoppnåelse innenfor de definerte satsingsområdene. 
Denne handlingsplanen omfatter første periode, som gjelder høsten 2017 og året 2018. Handlingsplanen omfatter mulige tiltak basert på prioritering av forslag fra næringslivet m.fl. fremkommet i forankringsfasen. Disse tiltakene skal, før de materialiseres i konkrete prosjekter, vedtas av omstillingsstyret. Slike prosjekter kan genereres gjennom proaktive initiativ fra omstillingsorganisasjonen, samarbeidspartnere, utviklingsmiljø, lokale bedrifter mv.

De konkrete tiltak som er nevnt i denne handlingsplanen omfatter prosjekter mv. som har karakter av viktige tiltak på tvers av bransje og/eller bedrifter (fellestiltak) innenfor de prioriterte satsingsområdene. I tillegg inviterer planen til at bedrifter og andre skal definere egne
vekstprosjekter (forstudier og forprosjekt), for å utvikle egen virksomhet. Alle tiltak som finansieres vha. omstillingsmidler skal bidra til å nå omstillingsprogrammets mål, og være innenfor
satsingsområder og strategier.

Administrasjonen i Samskap har i samarbeid med programstyret ansvaret for å utarbeide, godkjenne, følge opp og revidere nye planer for påfølgende år.

Last ned, og les hele handlingsplanen her